Wiedza o społeczeństwie

MARATON PISANIA LISTÓW

Amnesty International jest globalnym ruchem zrzeszającym ponad 7 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście.
Działają na rzecz świata, w którym wszyscy ludzie mogliby swobodnie korzystać ze swoich przyrodzonych praw. Organizacja prowadzi niezależne śledztwa i ujawnia przypadki nadużyć
niezależnie od tego, gdzie i kiedy do nich dochodzi. Naciska na władze oraz na inne grupy posiadające wpływy (np. korporacje), pilnując dotrzymywania składanych przez nie obietnic i respektowania prawa międzynarodowego. Pokazując poruszające historie ludzi, z którymi
pracuje, inspiruje miliony osób z całego świata do działania na rzecz zmiany i do obrony aktywistów i aktywistek stojących na pierwszej linii.
Wspiera ludzi w domaganiu się swoich praw poprzez edukację praw człowieka i szkolenia. Praca AI chroni i wzmacnia ludzi - od zniesienia kary śmierci, do propagowania praw reprodukcyjnych i seksualnych, od zwalczania dyskryminacji do bronienia praw uchodźców i uchodźczyń oraz migrantów i migrantek. Pomaga doprowadzić sprawców tortur przed oblicze sprawiedliwości i zmieniać opresyjne prawa. A przede wszystkim uwalniać ludzi więzionych za wygłaszanie własnych opinii. Organizacja jest głosem uciskanych i pozbawianych swobód i godności.
Akcja Maraton Pisania Listów Amnesty International odbywa się corocznie w okolicach 10 grudnia, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, upamiętniający przyjęcie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Misją Maratonu jest zmiana życia osób bądź społeczności, których prawa człowieka zostały naruszone lub są takimi naruszeniami zagrożone. W ramach Maratonu Pisania Listów, Amnesty przedstawia przypadki wybranych osób decydentom, którzy mogą zmienić ich sytuację, nagłaśnia te przypadki organizując protesty i akcje społeczne oraz kieruje na nie uwagę społeczności międzynarodowej, korzystając z mediów i internetu.
Najistotniejszą częścią Maratonu jest pisanie listów przez miliony ludzi na całym świecie. W rezultacie takiego międzynarodowego zaangażowania biura
urzędników są zasypywane listami. Osoby, które doświadczają tortur, więźniowie i więźniarki sumienia oraz osoby skazane na egzekucję otrzymują słowa wsparcia i solidarności od tysięcy
osób z najdalszych zakątków globu. Wiedzą, że ich cierpienie nie pozostaje obojętne opinii publicznej, wiedzą, że o nich nie zapomniano.
Efekty Maratonu w poprzednich latach były oszałamiające. Osoby, które doświadczyły naruszeń
praw człowieka, regularnie zwracają uwagę jak bardzo pomagają im te listy, wyrażają wdzięczność
wszystkim piszącym, powołują się przy tym na poczucie siły, jaką przynosi im świadomość wsparcia ze strony tak wielu osób.
Często dochodzi do znaczącej poprawy ich sytuacji: postawione im zarzuty są wycofywane, traktowanie staje się łagodniejsze, wprowadzane są odpowiednie prawa i regulacje.


EFEKTY PRZYŁĄCZANIA SIĘ DO AKCJI:
Leczenie ratujące życie.
Skazana za rozdawanie ulotek krytykujących karę śmierci Atena Daemi stała się obiektem fizycznych napaści w więzieniu. Potrzebowała natychmiastowej specjalistycznej pomocy medycznej.
Dzięki ponad 700 tysiącom listów, rząd Iranu w końcu zapewnił jej dostęp do odpowiedniego leczenia.
“Z całego serca dziękuję
wszystkim osobom z całego
świata, które obsypały mnie
głosami współczucia i dobroci
i które nie szczędziły sił, by
mnie wspierać.”
“Jestem wdzięczna
za wsparcie i solidarność ze strony tylu
aktywistów i aktywistek
Amnesty International, którzy
troszczą się o nasze prawa,
pomimo że pochodzą z innych
krajów.”
“Łatwiej jest mi codziennie
wstawać, wiedząc, że
istnieje wielka globalna
sieć współodczuwania.” 
W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Maraton Pisania Listów przeprowadzany jest po raz pierwszy. Do wzięcia udziału w akcji zachęcani są uczniowie klas starszych, co zresztą z zaangażowaniem czynią.
Akcja skierowana jest do wszystkich chcących wziąć w niej udział. 
Uczniowie naszej szkoły piszą listy w imieniu młodych osób, które zostały niesprawiedliwie osądzone przez wymiar sprawiedliwości swoich państw:
1. MAGAI MATIOP NGANG, Sudan Południowy
    Skazany na karę śmierci w wieku 15 lat.
2. SARAH MARDINI, SEAN BINDER, Grecja
    Więzienie za ratowanie ludzkiego życia.
3. YASMAN ARIANI, Iran
    16 lat więzienia za obronę praw kobiet.

Zachęcam wszystkie osoby, które chcą przyłączyć się do pisania listów w obronie w/w osób do przekazania listów do naszej szkoły do dnia 13 grudnia 2019 roku.

Więcej informacji oraz wzory listów do pobrania znajdziesz na stronie maraton.amnesty.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz